Systemy alarmowe

Chcemy Państwu zaprezentować projektowane i instalowane przez naszą firmę systemy alarmowe. Zaawansowany poziom elektroniki znalazł zastosowanie również w ochronie osób i mienia. Pomaga on chronić nasz majątek, często dorobek całego naszego życia. System alarmowy wykrywa intruza i wszczyna alarm w momencie wtargnięcia w chroniony obszar, zanim przestępca zdąży poczynić znaczące szkody w naszym mieniu. Istotnym jest, by system alarmowy był podłączony do Centrum Monitorowania ARGUS, która na sygnał alarmowy wysyła Patrol Interwencyjny w rejon chronionego obiektu.

Przedstawimy Państwu, krótki opis budowy i funkcjonowania naszych systemów. Mózgiem systemu jest centrala alarmowa, która posiada możliwość obsługi dowolnej ilości sektorów jednocześnie, w tym strefy dozoru przeciwpożarowego, a także umożliwia szybkie włączenie alarmu w razie napadu (przyciski napadowe). Ochrona sektorów odbywa się poprzez detekcję przestrzenną, której dokonują czujki ruchu np. czujki mikrofalowe, pasywne czujki podczerwieni, inteligentne czujki dualne, charakteryzujące się odpornością na fałszywe alarmy i poprawną pracą w trudnych warunkach. Oferowane przez nas centrale można również wyposażyć w detektory sejsmiczne/udarowe, zbicia szyby, czujki magnetyczne, dymu, gazu i inne.

Całość systemu, standardowo jest sterowana za pomocą prostego w obsłudze manipulatora centrali. Załączanie i wyłączanie systemu sprowadza się do wprowadzenia kodu osobistego użytkownika, resztę funkcji urządzenie wykonuje automatycznie. Bardzo praktyczną funkcją instalacji alarmowej jest możliwość włączenia ochrony tylko tej części obiektu, gdzie aktualnie nie ma użytkownika np. garaż, poddasze, zaplecze itd. Opcjonalnie istnieje możliwość sterowania system alarmowym za pomocą pilota, telefonu, internetu. Po włączeniu system pracuje cały czas "obserwując" wyznaczone sektory.

W momencie próby włamania, wtargnięcia intruza, pojawienia się ognia czy dymu lub użycia przycisku napadowego, system natychmiast podejmuje akcję alarmową, załączając sygnalizację optyczną i akustyczną zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Jednocześnie wysyła raport do Centrum Monitorowania ARGUS.