Systemy przeciwpożarowe

Pożary od wieków niszczyły świat, obracając w perzynę nie tylko dobytek ludzi, ale i dorobek kulturalny. Największe straty występowały w dużych miastach, będących skupiskami ludności, zajmującej się handlem i rzemiosłem. Obecnie pożar stanowi nadal jedno z największych zagrożeń naszego bezpieczeństwa, dlatego też nasza firma przywiązuje dużą wagę do tego rodzaju zabezpieczeń.

Posiadamy w swojej ofercie szeroki asortyment urządzeń, począwszy od autonomicznych czujek dymu i gazu, które o zaistniałym zagrożeniu informują nas sygnałem akustycznym, po zintegrowane systemy przeciwpożarowe najnowszej generacji.

System przeciwpożarowy wykrywa zagrożenie pożarem w pierwszej jego fazie, jego centrala odbiera sygnały przychodzące od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych zainstalowanych na liniach dozorowych, analizuje je i podejmuje decyzję o włączeniu sygnalizacji pożarowej, o przekazaniu sygnałów do systemu monitoringu pożarowego, o uruchomieniu dodatkowych sygnalizatorów akustycznych, optycznych lub urządzeń wykonawczych. Centrala kontroluje sprawność urządzeń całego systemu, sygnalizuje uszkodzenia oraz rejestruje wszelkie wykryte przez system zdarzenia.