Promocja na pompy ciepła Sofath

06-08-2015

Dla wszystkich zainteresowanych montażem pompy ciepła mamy dobrą informację. Przy zakupie pompy ciepła Sofath inwestor otrzymuje kosiarkę spalinową (Caliane, Termeo, Lizea) lub podkaszarkę (BECT).

""


Zasady promocji:

 

1. Akcja trwa od 01.08.2015 r. do 30.11.2015 r.

2. W przypadku wyczerpania puli nagród organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji.

3. Promocją objęte są następujące urządzenia promocyjne - pompy ciepła marki Sofath:

· gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – Caliane model 2015

· gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – Termeo model 2015

· powietrzne pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – Lizea : wszystkie modele

· powietrzne pompy ciepła do c.w.u.- BECT: wszystkie modele 

 

4. Kup w okresie trwania akcji promocyjnej, u Autoryzowanego Koncesjonera Sofath, pompę ciepła objętą promocją. Wykaz partnerów Sofath znajduje się na http://www.sofath.pl/sofath_w_twoim_regionie/

 

5. Wyślij listem poleconym następujące dokumenty:

· wypełniony, podpisany własnoręcznie i czytelnie KUPON ZGŁOSZENIOWY wydrukowany ze strony internetowej www.sofath.pl,

· kopię faktury lub inny dowód potwierdzający zakup pompy ciepła marki Sofath objętej promocją.

Dokumenty wyślij na adres:

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o., 

ul. Północna 15-19 , 

54-105 Wrocław

z dopiskiem „Kosiarka w prezencie”. 

 

6. Odbierz premię w postaci narzędzia ogrodniczego właściwego dla danego typu pompy ciepła.

 

I. Caliane, Lizea, Termeo – kosiarka spalinowa przeznaczona do pielęgnacji trawników w gospodarstwach domowych dużej i średniej wielkości.

 

Podstawowe dane techniczne:

· typ: NAC LP40-300-PL-GG

· maksymalna moc: 3 KM,

· pojemność skokowa silnika: 99cm3,

· szerokość koszenia: 40 cm

 

II. BECT – elektryczną podkszarkę idealną do pielęgnacji trawnika w miejscach niedostępnych dla innych urządzeń.

 

Podstawowe dane techniczne:

· typ: NAC TE20-SP

· moc silnika: 200W,

· średnica cięcia - 24 cm.

 

Premia zostanie przesłana na adres wskazany w KUPONIE ZGŁOSZENIOWYM spedycją na koszt organizatora w terminie do 60 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 9 - 11 Regulaminu.

7. Każdy uczestnik akcji może wypełnić tylko jeden KUPON ZGŁOSZENIOWY do jednej zakupionej pompy ciepła marki Sofath objętej promocją.

8. Termin nadsyłania kuponów upływa dnia 13.12.2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian premii bez konieczności informowania o tym fakcie Uczestnika Akcji.

Regulamin promocji dostępny na: http://www.sofath.pl/promocja/