Nowa oferta Argus Energy

16-01-2015

Rekuperatory PRANA - skuteczna, innowacyjna i niedroga wentylacja!

Zasada działania rekuperatora PRANA

Innowacyjny system zdecentralizowanej wentylacji przepływowo-wyciągowej PRANA dostarcza świeże powietrze wysokiej jakości. Współczynnik odzysku ciepła wykorzystując ten rekuperator może osiągnąć 78% - to bardzo dużo biorąc pod uwagę wymiary urządzenia i zużycie energii. W systemie wentylacyjnym PRANA ciepłe zużyte powietrze odprowadzane z pomieszczenia ogrzewa zimne powietrze napływające z zewnątrz. W lecie odwrotnie – urządzenie chłodzi i wymienia zużyte, nagrzane powietrze. Przy czym  strumienie te nie mieszają się. System nie ma filtrów - odkażanie powietrza zapewniają miedziane wymienniki ciepła.

""


PRANA nie tylko wietrzy pomieszczenie, ale także zapewnia dostateczną ilość poprzednio nagrzanego powietrza „zewnętrznego”, które jest nasycone tlenem i jonami naturalnymi. Ponadto ten system pozwala istotnie zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkania w zimie i wychładzania latem dzięki efektywnemu wymiennikowi ciepła.

System zdecentralizowanej wentylacji przepływowo-wyciągowej PRANA to urządzenie robocze o standardowej średnicy 150 mm  montowane w górnej części ściany (wychodzącej na ulicę) pod kątem 3-5 stopni. W celu montażu należy wykonać otwór o średnicy 160-162 mm, w którym na piankę montażową instalujemy moduł roboczy. Widocznym pozostają deflektor wentylacji w pokoju i kratka wentylacyjna na elewacji. Ze względu na przepływ powietrza przez wymiennik ciepła z miedzi, znajdujące się wewnątrz modułu, nagrzane powietrze oddaje ciepło zimnemu napływającemu do środka pomieszczenia powietrzu.

 

Dane techniczne decentralizowanych systemów wentylacji PRANA

""

Główne przewagi rekuperatora PRANA
• miedziany wymiennik ciepła: po pierwsze miedź ma doskonałe właściwości przewodnictwa cieplnego, po drugie – dzięki temu, że miedź jest antyseptykiem (maksymalnie zbliżona do srebra) w rekuperatorze powstaje środowisko, zapewniające odkażanie powietrza, czyli wirusy, bakterie tracą zdolność do życia
• sprawność wynosi do 78%: osiągalna jest dzięki przechodzeniu strumieni powietrza wylotowych i wlotowych, skierowanych w przeciwnym kierunku i nie krzyżujących się wzajemnie przez system miedzianych wymienników ciepła
• szybkość i łatwość montowania: wystarczy wykonać otwór na zewnątrz, w którym za pomocą pianki montażowej lub innej uszczelki montuje się moduł operacyjny. Istnieją także moduły do montowania bloku wentylacyjnego wewnątrz pomieszczenia (w charakterze bloku wewnętrznego). Widoczne zostają tylko kratki wentylacyjne: jedna – wewnątrz pomieszczenia, druga – na elewacji.

Przykłady zastosowania
• obiekty handlowo-usługowe – szczególnie jeśli mamy do czynienia z już wykończonymi pomieszczeniami, gdzie nie chcemy ingerować w istniejącą zabudowę
• hotele – nie ma potrzeby zastosowania rozbudowanych central wentylacyjnych
• domy prywatne – sprzyja dobremu klimatowi, nawet wyłączone urządzenia zapewnia mikrowentylację pomieszczeń
• kotłownie – rekuperacja może przyczynić się do wzrostu wydajności pieca nawet o 10%

Zasada działania rekuperatora PRANA

""

 

Montaż urządzenia

""


Przykłady zastosowania

""