"Polsko-Szwajcarski Program Współpracy" wchodzi w fazę realizacji

08-09-2014

W ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Współpracy realizowanego przez ZGDW pt.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - rozpoczęły się pierwsze montaże kolektorów słonecznych.

Firma Argus Energy jako podwykonawca tej inwestycji, przeprowadziła szereg szkoleń dla instalatorów oraz przystąpiła do projektowania oraz montażu instalacji solarnych na domach prywatnych.

Zgodnie z zaleceniami strony szwajcarskiej, w postępowaniu przetargowym wymagane były urządzenia solarne najwyższej jakości, zapewniające wysoką efektywność w długim okresie użytkowania.

Projekt realizowany jest we wszystkich dwudziestu gminach wchodzących w skład ZGDW - tj. Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Miasto Jasło, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. Mieszkańcy tychże gmin będą mogli skorzystać z dużego dofinansowania (75%) na wykonanie instalacji solarnej do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Na 4300 prywatnych budynkach w gminach wchodzących w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zamontowane zostaną baterie słoneczne. Mieszkańców, którzy zdecydowali się na udział w projekcie solarnym będzie to kosztować zaledwie 20 procent wartości całej instalacji, resztę dofinansowuje Szwajcarsko - Polski Program Współpracy. Jest to największy tego typu projekt w Polsce, którego wartość inwestycyjna wyniesie blisko 60 mln zł.

Dzięki zainstalowaniu tak dużej liczby baterii na energię odnawialną w Jaśle i w całym dorzeczu Wisłoki, a więc dwudziestu gminach Podkarpacia i Małopolski, zmniejszy się również zanieczyszczenie powietrza, co przełoży się też na poprawę życia mieszkańców.