"Instalacja systemów energii odnawialnej" – szkolenia instalatorów

18-07-2014

W ramach projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", odbyło się szkolenie dla instalatorów i projektantów, z zakresu montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Szkolenie zorganizowała firma Argus Energy, która uczestniczy w realizacji projektu jako podwykonawca kolektorów słonecznych i fotowoltaiki.

W ramach szkolenia Marek Dołba dyrektor operacyjno-handlowy Argus Energy, zapoznał uczestników z usługami świadczonymi przez naszą firmę. Następnie Lucjan Babik i Przemysław Tyrała przedstawiciele firmy Hewalex, głównego dostawcy zestawów solarnych, omówili szczegółowo montaż i budowę kolektorów. Ważnym elementem ich wykładu było praktyczne szkolenie, w ramach którego instalatorzy uczestniczyli w montażu konstrukcji mocującej kolektory na dachach, na elewacji, jak również na gruncie.

W trakcie szkolenia swoje produkty zaprezentowała również firma Ferro S.A., której przedstawicielem był Łukasz Biernacki. Będą oni dostarczać części sanitarne oraz armaturę do instalacji, z którymi zostali zapoznani uczestnicy.

Również Jarosław Nycz i Marek Szymański przedstawiciele firmy OEMSOLAR, przedstawili zbiorniki solarne, które będą wykorzystywane w ramach projektu.

Natomiast pompy obiegowe – pierwsze na świecie w tej technologii, wyprodukowane specjalnie pod wysokie wymaganie projektu, zaprezentował Wojciech Bandas  ze spółki GRUNDFOS.  Ostatnia prelekcja Marcina Blajdy, dotyczyła sterowników do kolektorów słonecznych, produkowanych przez firmę TECH.

Po każdej z prezentacji uczestnicy brali czynny udział w dyskusji na temat danych produktów. Zadawali pytania, oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi poszczególnych elementów wykorzystywanych w instalacji kolektorów słonecznych.

Według uczestników szkolenia, zdobyte informacje w znacznym stopniu pomogą w sprawnym montażu instalacji solarnych.