"Słoneczne Dni" ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki i ARGUS Energy

12-05-2014

W wyjątkowo ciepły i słoneczny piątkowy dzień (9 maja br.) - już po raz trzeci zorganizowano wesoły piknik pod nazwą: „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”. Impreza odbyła się w ramach europejskiego projektu, którego celem jest propagowanie wśród najmłodszych ochrony środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii odnawialnej. 

Podczas pikniku, zastosowanie energii odnawialnej, przy użyciu kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych wspólnie z firmą Hewalex  prezentowali przedstawiciele Argus Energy z Jasła. Firmy, która od wielu lat wdraża i promuje OZE na terenie Podkarpacia.
 


Zainteresowani mieszkańcy mieli okazję zobaczyć urządzenia solarne, jakie będą montowane na ich domach w ramach realizowanego przez Związek Projektu solarnego. Również młodzi uczestnicy „Słonecznych Dni” na specjalnych rekwizytach  - mieli okazję obserwować zasady działania wiatraków, które energia słoneczna wprawia w ruch za pomocą paneli fotowoltaicznych. 


Na płycie jasielskiego rynku uczestnicy pikniku wzięli również udział w wielu konkursach plastycznych dotyczących udziału odnawialnych źródeł energii w naszym codziennym życiu. Wśród wielu atrakcji nie mogło również zabraknąć wielu zabaw, ulicznego teatru Wagabunda oraz występu Mateusza Mijala. 


W słonecznym wydarzeniu uczestniczył również Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, który wspólnie z Burmistrzem Jasła Andrzejem Czerneckim i Anną Bialik wiceprezesem Argus Energy wręczali na scenie młodym uczestnikom pikniku nagrody za najciekawsze prace plastyczne prezentujące tematykę: „Moje miasto w przyszłości”. 


- Jestem zachwycona, a zarazem dumna z naszej młodzieży za zaangażowanie i wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wierzę, że właśnie ich wiedza, którą teraz zdobywają będzie kiedyś wykorzystana z pożytkiem dla wszystkich. To oni są naszą przyszłością i przyszłością naszej planety. - powiedziała Anna Bialik. 


Natomiast Tadeusz Pióro nazwał nasz region „zielonymi płucami” Podkarpacia., a Jasło liderem na mapie regionu, jeśli chodzi o organizowanie przedsięwzięć z zakresu promowania odnawialnych źródeł energii.