Anna Bialik sponsorem "Na ludową nutę"

12-05-2014

Anna Bialik wiceprezes Argus Energy od lat czynnie angażuje się w wiele kulturalnych przedsięwzięć. Tym razem wspólnie z Piotrem Bialikiem Prezesem Zarządu zostali sponsorami: Przedszkolnego Przeglądu Wokalno – Tanecznego pt. "Na ludową nutę". 

Przegląd odbył się w Jasielskim Domu Kultury 7 maja br. W  imprezie  wzięli udział reprezentanci ze wszystkich miejskich i prywatnych jasielskich przedszkoli. Tradycyjnie jak co roku organizatorem widowiska było Przedszkole Miejskie Nr 3.

 
Cykliczna już impreza to jedno z największych jasielskich wydarzeń kulturalnych z udziałem przedszkolaków, które na scenie prezentują tańce i pieśni ludowe z różnych regionów Polski. To piękne, barwne widowisko dostarczyło maluchom jak również dorosłym  wiele  radości, przeżyć i wzruszeń, które mają wartość nieprzemijającą.
Poprzez piosenki, tańce i ludowe obyczaje, dzieci poznają ważną część narodowego dziedzictwa kulturowego. Kultura ludowa jest jednym z najskuteczniejszych środków wychowania patriotycznego. Dzięki jej poznawaniu uczymy dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej.

 
Na zakończenie wszystkim dzieciom rozdano wyjątkową maskotkę – naszego rodzimego bociana. Również Elżbieta Krzysiak dyrektor Przedszkola Nr 3 otrzymała od Anny Bialik bukiet kwiatów z podziękowaniami za zaangażowanie w rozwój naszych najmłodszych Jaślan.