Szkolenia z zakresu OZE

19-02-2014

W ramach projektu „Rozwój budownictwa energooszczędnego na Podkarpaciu z  zastosowaniem OZE” w dniach od 01-16 lutego br. w Rzeszowie I Przemyślu odbyły się szkolenia z zakresu zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w budownictwie energooszczędnym.

W szkoleniach wzięli również udział instalatorzy oraz pracownicy administracyjni z firmy Argus Energy.

Organizator szkoleń - Stowarzyszenie „Inicjatywy Podkarpacia” zapewnił kadrę trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach oraz udostępnił fachowe materiały szkoleniowe do zajęć teoretycznych i praktycznych. 

W części teoretycznej uczestnicy szkolenia mogli uzyskać informację na temat polityki energetycznej Unii Europejskiej  i  Polski,  sytuacji rynkowej produktów wykorzystujących energię słoneczną oraz o projektowaniu systemów solarnych i PV. Ponadto w szkoleniach poruszono temat  eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o mocy do 1kV.

Natomiast w części praktycznej uczestnicy szkoleń wzięli udział w montaż instalacji solarnych.
Na zakończenie każdy z kursantów otrzymał odpowiedni do kwalifikacji certyfikat.