Ruszyły szkolenia "Zagraj w Zielone"

24-01-2014

W ramach projektu "Zagraj w Zielone" realizowanego przez PAKD Sp. z o.o. oraz firmę Argus Energy rozpoczeły się bezpłatne szkolenia dla instalatorów i projektantów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane z fotowoltaiką, pompami ciepła, kolektorami słonecznymi oraz urządzeniami wykorzystującymi biomasę.

Odnawialne źródla energii to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródlami sa między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływe morskie, fale morskie i geotermia.

Przeciwienstwem ich są nieodnawialne źródla energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

Szkolenia skierowane są do pracujących osób dorosłych, w tym samozatrudnionych, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackie, zatrudnionych w branży budowlanej i energetycznej na podstawie umów o pracę w sektorze MMŚP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.