Certyfikat PKEO dla firmy Argus Energy

05-11-2013

Aktywne działanie naszej Firmy na rzecz Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej zostało docenione specjalnym Certyfikatem Przynależności, którego 25 października z rąk dr Grzegorza Wisza Prezesa Zarządu PKEO odebrali Anna i Piotr Bialikowie właściciele Argus Energy.

Działania prowadzone przez PKEO mają na celu stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców, inwestorów, jednostek badawczo rozwojowych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekoenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.

Korzyści dla członków:
- Przynależność do silnego i wpływowego grona partnerów,
- Dostęp do bazy B+R, kontaktów biznesowych i aktualności branżowych,
- Udział w tworzeniu i wdrażaniu wspólnych produktów i rozwiązań,
- Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy i jej pozytywnego wizerunku,
- Prezentacja potencjału firmy w serwisach internetowych PKEO,
- Spójna reprezentacja interesów członków na zewnątrz.

Członkiem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej może zostać każda osoba utożsamiająca się z celami statutowymi Stowarzyszenia. Firmy uzyskują status partnera PKEO potwierdzony CERTYFIKATEM uczestnictwa w klastrze na zasadzie członka wspierającego.